کلیدواژه‌ها = حق حبس
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه

دوره 22، شماره 67، پاییز و زمستان 1396، صفحه 127-142

اعظم غیاثی ثانی


2. عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس

دوره 17، شماره 57، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-48

زهرا فتاح زاده


3. حق حبس در نظام حقوقی خانواده در اسلام

دوره 16، شماره 54، بهار و تابستان 1390، صفحه 5-27

فائزه عظیم زاده اردبیلی