کلیدواژه‌ها = معاطات
تعداد مقالات: 2
1. مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-27

مریم آقایی بجستانی؛ فاطمه شکری؛ نرگس خاتون امینی کمرودی


2. بررسی فقهی، حقوقی نکاح معاطاتی و شیوه ابراز اراده در آن

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 121-140

فاطمه افشاری؛ حمید اسدی