کلیدواژه‌ها = مهریه‏
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت فقهی حقوقی تعیین اعضای بدن به عنوان مهریه

دوره 21، شماره 64، بهار و تابستان 1395، صفحه 127-153

جواد نیک نژاد