کلیدواژه‌ها = رد
تعداد مقالات: 2
2. نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 63-75

سید ابوالقاسم نقیبی