موضوعات = جزا و جرمشناسی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان

دوره 24، شماره 70، بهار و تابستان 1398، صفحه 135-161

حسنعلی موذن زادگان؛ نبی اله غلامی


2. مداخله کیفری در حوزه خانواده از منظر مبانی جرم انگاری

دوره 23، شماره 69، پاییز و زمستان 1397، صفحه 145-172

محمد باقر مقدسی؛ جواد یزدانی