نویسنده = علوی قزوینی، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر نشوز زوج، در طلاق به در خواست زوجه، از منظر فقه و حقوق

دوره 21، شماره 65، پاییز و زمستان 1395، صفحه 107-130

سید علی علوی قزوینی؛ سهیل قشلاقی