نویسنده = نظری، ایراندخت
تعداد مقالات: 1
1. مقررات مربوط به خانواده در قانون مدنی ایران

دوره 12، شماره 47، پاییز و زمستان 1386، صفحه 76-94

ایراندخت نظری