نویسنده = زنگی اهرمی، عهدیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سن کودک و آثار حقوقی آن از منظر اسناد بین المللی

دوره 20، شماره 63، پاییز و زمستان 1394، صفحه 23-41

مهدی عباسی سرمدی؛ عهدیه زنگی اهرمی