موضوعات = حقوق اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. نقش رسانه‌ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی

دوره 18، شماره 59، پاییز و زمستان 1392، صفحه 82-102

عطیه مقدم فر


3. تأثیر رسانه در گسترش مصادیق بی‏ بندوباری (فرار از خانه و روابط جنسی نامشروع) و راه‌حل‌های آن

دوره 16، شماره 55، پاییز و زمستان 1390، صفحه 114-139

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری