موضوعات = احکام
تعداد مقالات: 2
1. نظریه رد مازاد فرض به زوجه در فقه امامیه

دوره 13، شماره 48، بهار و تابستان 1387، صفحه 63-75

سید ابوالقاسم نقیبی


2. پیوند اعضای مبتلایان به مرگ مغزی

دوره 12، 45 و 46، بهار و تابستان 1386، صفحه 114-139

سرور میرهاشمی